Zavřít reklamu

Společnost Google již v roce 2020 uvedla, že bude mazat obsah uložený v neaktivních účtech, nikoli však účty samotné, s cílem zachovat úložný prostor. Nyní technologický gigant aktualizuje svou politiku neaktivity tak, že staré, nepoužívané účty budou odstraňovány, a to od konce tohoto roku.

Pokud nebyl účet Google používán nebo nedošlo k přihlášení do něj po dobu nejméně 2 let, společnost jej a obsah s ním spojený odstraní. E-mailová adresa se stane nedostupnou a spolu s tím přijdou uživatelé i o samotné zprávy Gmailu, události Kalendáře, soubory Google Disku, Dokumentů a dalších pracovních prostorů, včetně záloh Fotek Google. V současné době Google neplánuje odstranit účty s videi na YouTube. Nejen, že by to mohlo být ošemetné, ale některé staré opuštěné klipy mohou mít historický význam.

Společnost začne likvidovat neaktivní účty postupně a nejdříve v prosinci 2023, přičemž začne u těch, které byly vytvořeny a již nikdy použity. Společnost uvádí, že k tomuto kroku přistoupí pomalu a s veškerou opatrností. Před odstraněním bude v průběhu tomu předcházejících měsíců zasláno několik oznámení, a to jak na e-mailovou adresu účtu, tak na e-mail pro obnovení, pakliže byl zadán. V tuto chvíli se celá záležitost týká pouze bezplatných účtů Google, nikoli těch spravovaných firmami nebo školami.

Je třeba se obávat?

Pravděpodobně nikoli. Situace se dotkne převážně opravdu mrtvých účtů. Za aktivitu se totiž považuje vedle samotného přihlášení: Čtení nebo odesílání e-mailu, používání Disku Google, sledování videa na YouTube pod daným účtem, jakékoli stažení aplikace z obchodu Google Play, ale také přihlášené používání vyhledávače Google, dokonce zalogování pomocí služby Google k aplikacím nebo službám třetích stran a v neposlední řadě společnost informuje, že používání přihlášeného zařízení se systémem Android je také považováno za aktivitu.

Dnes Google standardně doporučuje přiřadit e-mail pro obnovení a dále společnost odkazuje uživatele na Správce neaktivních účtů, aby se rozhodli, jak bude s jejich účtem a daty naloženo, když se stane neaktivním po dobu delší než 18 měsíců. Mezi možnosti patří odeslání souborů důvěryhodným kontaktům, nastavení automatického odesílání zpráv Gmail nebo odstranění účtu.

A proč vlastně Google k odstraňování přistupuje? Společnost se v tomto směru odvolává na bezpečnost, protože neaktivní účty, často se starými nebo opakovaně používanými hesly, která mohla být odhalena, jsou náchylnější ke kompromitaci. „Naše interní analýza ukazuje, že u opuštěných účtů je nejméně desetinásobně menší pravděpodobnost, že budou mít nastaveno dvoufázové ověřování, než u těch aktivních, což znamená, že tyto jsou často zranitelné a jakmile je účet zdiskreditován, může být použit k čemukoli od krádeže identity až po vektorový útok…“

Tímto krokem se také omezuje doba, po kterou společnost Google uchovává nepoužité osobní údaje, přičemž tento časový rámec je považován za průmyslový standard. Na rozdíl od některých jiných služeb s různými důsledky pro bezpečnost a soukromí Google neuvolní adresy Gmailu, které by bylo možné opětovně získat po vymazání. Pokud nechcete, aby Google váš účet smazal, jednoduše se do něho přihlaste.

Dnes nejčtenější

.