Zavřít reklamu

V životě nás mohou potkat různé situace. Pokud jste se někdy dostali do takové, která vás vede ke zrušení vaší živnosti, ať už je důvodem cokoli, například lákavá nabídka zaměstnání nebo jste jen došli k názoru, že vám zkrátka živnost nepřináší to, co jste od ní očekávali, následující návod vám může pomoci se zorientovat v celém procesu srozumitelným a jednoduchým způsobem. V zásadě se nejedná o nic složitého.

Potřebujete-li zrušit živnost, je v této záležitosti nutné se obrátit na živnostenský úřad. Vše lze vyřídit elektronicky nebo osobně či poštou pomocí Jednotného registračního formuláře, zkráceně označovaného JRF nebo popřípadě formou běžného podání s patřičnými náležitostmi. Ať už zvolíte kteroukoli cestu, je dobré nejprve nahlédnout do adresáře živnostenských úřadů na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Máte dvě možnosti

Pokud zvolíte elektronickou variantu zrušení, máte na výběr ze dvou možností. Živnost můžete zrušit prostřednictvím Portálu živnostenského podnikání, kde v oddílu Elektronická podání vyberete registrační formulář a dále v horní liště položku Kompletní podání. Následně stačí kliknout na Změna živnosti fyzické osoby nebo můžete využít přímý odkaz. V rámci formuláře stačí vyplnit potřebné údaje, kterými jsou jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, pokud vám již jako podnikateli bylo přiděleno, rodné číslo, datum narození a nakonec informace kde a kdy byl formulář vyplněn. Podle údajů portálu gov.cz je aplikace pro zpracování Jednotného registračního formuláře podporována aktuálními verzemi prohlížečů Google Chrome a Mozilla Firefox.

Druhou možností elektronického podání formuláře je do datové schránky zvoleného živnostenského úřadu. K tomu lze použít Jednotný registrační formulář – Změnový list opět ze stránek Ministerstva průmyslu a obchodu nebo formu běžného podání s obecnými náležitostmi, v níž je třeba uvést základní údaje o podnikateli, tedy jméno, příjmení, datum narození a adresu, přičemž není třeba přikládat žádný doklad. V případě dotazů si můžete nechat od úřadu poradit kontaktováním jrf@i.cz.

 

Pakliže vám více vyhovuje vydat se cestou osobního podání, pak s vámi zaměstnanec Živnostenského úřadu na základě vámi uvedených skutečností podání vyplní a vy jej na místě podepíšete. Zapotřebí bude pouze občanský průkaz. V případě doručení poštou, je postup obdobný jako u elektronické formy. Opět se nabízí Jednotný registrační formulář – Změnový list nebo běžné podání s výše jmenovanými náležitostmi. Výsledek stačí vytisknout, podepsat a následně odeslat poštou na vybraný obecní živnostenský úřad. Písemně zpracovaný formulář, lze také odevzdat osobně na podatelně příslušného obecního živnostenského úřadu.

Existuje také možnost využít některého z kontaktních míst CzechPOINT. Věc lze vyřídit s pracovníkem kontaktního místa podáním žádosti v listinné nebo v elektronické podobě. Přestože zrušení živnosti správnímu poplatku nepodléhá a je tedy zdarma, podání přes kontaktní místo veřejné správy – CzechPOINT vás bude stát 50 Kč.

Na závěr ještě několik důležitých informací. Jestliže se rozhodnete pro zrušení živnosti, Živnostenský úřad vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění ke dni, který mu oznámíte, nejdříve však ke dni doručení žádosti. Za okolnosti, kdy datum z jakéhokoli důvodu nevyplníte, dojde ke zrušení nabytím právní moci, to je 16. den od okamžiku, kdy vám bylo vydáno nebo doručeno rozhodnutí. Poté úřad provede zápis do živnostenského rejstříku o zrušení příslušného oprávnění.

Dnes nejčtenější

.