Zavřít reklamu

Povinné ručení musí řešit každý kdo vlastní automobil přihlášený v registru vozidel. Výpověď pojistné smlouvy tedy není až tak častým úkonem, ale jsou situace, kdy se stává aktuální. Nejtypičtějším příkladem je prodej vozidla, ale ke zrušení povinného ručení může motivovat i lepší konkurenční nabídka, která přináší citelné úspory nebo jiné výhody, které existující smlouva nenabízí.

Existují v zásadě 2 způsoby ukončení. Ten první bez udání důvodu, to je, v případě, že jste v nedávné době uzavřeli nové pojištění a to nenaplnilo vaše očekávání nebo vám jakkoli nevyhovuje. Za těchto podmínek můžete využít svého práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 2 měsíců od jejího podpisu bez udání důvodu. K jeho zániku pak dojde 8 dní po doručení písemné výpovědi.

Android auto cover

Všechny ostatní situace lze zahrnout do druhé skupiny a je při nich nutné uvést důvod k výpovědi. Zde je třeba upozornit, že i když jste například narazili na výhodnější nabídku, neznamená to, že pojistnou smlouvu můžete vypovědět kdykoli. Vzhledem k tomu, že povinné ručení je uzavíráno na dobu neurčitou, je potřeba dodržet určitý postup. U většiny smluv bývá nastavena roční splatnost, která zároveň představuje ohraničení pojistného období. Podle zákona je tedy zapotřebí podat výpověď alespoň 6 týdnů před jeho koncem.

Náležitosti, které by měla písemná žádost obsahovat

Na prvním místě je to zmíněný důvod výpovědi, dále pak číslo pojistné smlouvy a jméno nebo v případě firmy obchodní název pojistníka doplněný o rodné číslo nebo IČO. Důležitou součástí je samozřejmě také adresa a kontaktní údaje. Informace o samotném vozidle není zapotřebí uvádět, protože je má již pojišťovna k dispozici a snadno si je spojí s číslem pojistné smlouvy. Zbývá doplnit datum s podpisem a vytištěnou výpověď zaslat pojišťovně. A máte hotovo. Na internetu je k dispozici řada předpřipravených vzorů, ale můžete se vyjádřit vlastními slovy a nic tím nezkazíte.

Ne vždy je výpověď motivována pouze zájmem o levnější nabídku. Existuje hned několik situací, kdy je ukončení pojistky nutností. Mezi nejčastější patří již zmíněný prodej vašeho vozidla. Pak je potřeba pojišťovně poskytnout kopii kupní smlouvy nebo velkého technického průkazu, v němž je již uveden nový majitel. V tomto případě dojde k zániku smlouvy dnem nahlášení změny vlastníka pojišťovně. Někteří prodávající výpověď neřeší včas a vystavují se tak nebezpečí zodpovědnosti za škodu způsobenou novým majitelem.

K existenci povinného ručení není důvod, pakliže je vaše auto vyřazeno z evidence, a to i dočasně. I za těchto podmínek je nutné poskytnout pojišťovně kopii velkého technického průkazu se záznamem o dočasném vyřazení vozidla. Jednou z nejnepříjemnějších událostí, které vás budou vést k výpovědi je odcizení vozidla. Pokud už se vás taková peripetie dotkne, budete muset k žádosti připojit ještě kopii policejního protokolu.

Jako poslední jsou tu případy, kdy z nějakého důvodu nejste spokojeni nebo nesouhlasíte se změnami, tedy například se zdražením povinného ručení nebo s plněním pojistné události. V první ze situací máte na podání výpovědi 1 měsíc od okamžiku, kdy vám bylo oznámeno zdražení. Pakliže jste byli nespokojeni s plněním pojistné události je na podání žádosti lhůta 3 měsíce od doby oznámení a po jejím podání smlouva zanikne 1 měsíc od jejího doručení pojišťovně. Jak tedy vidíte, nejde o nic složitého. Stačí si pohlídat potřebné náležitosti.

Dnes nejčtenější

.