Zavřít reklamu

Nedávno jsme informovali, že Google spustil konkurenta dnes patrně nejznámějšího chatovacího robota ChatGPT jménem Bard AI. Chatbot technologického giganta však měl jisté slabiny, konkrétně v oblasti matematiky a logiky. To se ale nyní mění, protože Google do něj implementoval samostatně vyvíjený jazykový model, který vylepšuje jeho matematické a logické schopnosti a připravuje půdu pro generování autonomního kódu v budoucnu.

Pokud to nevíte, Bard je postaven na jazykovém modelu LaMDA (Language Model for Dialogue Application). V roce 2021 Google oznámil svou dlouhodobou vizi pro nový model Pathways a loni představil nový jazykový model s názvem PaLM (Pathways Language Model). A právě tento model, který měl v době svého představení 540 miliard parametrů, se nyní spojuje s Bardem.

Logické schopnosti modelu PaLM zahrnují aritmetiku, sémantický rozbor, sumarizaci, logické vyvozování, logické uvažování, rozpoznávání vzorů, překlad, porozumění fyzice, a dokonce i vysvětlení vtipů. Google říká, že Bard nyní dokáže lépe odpovídat na vícekrokové slovní a matematické problémy a brzy má být vylepšen tak, aby byl schopen autonomně generovat kód.

Díky těmto schopnostem by se Bard mohl v budoucnu stát pomocníkem (nejen) každého studenta při řešení složitých matematických či logických úkolů. Bard se každopádně v tuto chvíli stále nachází v předběžném přístupu v USA a Velké Británii. Google však již dříve řekl, že jeho dostupnost hodlá rozšířit do dalších zemí, takže můžeme doufat, že jeho matematické, logické a jiné schopnosti budeme moci vyzkoušet i u nás.

Dnes nejčtenější

.