Zavřít reklamu

Samsung přináší výsledky nedávného výzkumu, který publikoval prestižní lékařský časopis Frontiers in Neurology. Podle této studie může měření krevního tlaku na hodinkách řady Galaxy Watch pomáhat pacientům s Parkinsonovou chorobou účinně zvládat tzv. ortostatickou hypotenzi, tedy akutní stavy nízkého tlaku způsobené nedostatečným stahováním cév.

Ortostatická hypotenze je u pacientů s Parkinsonovou chorobou běžná a u seniorů, kteří navíc trpí kardiovaskulárními potížemi, zvyšuje riziko pádu. Časté měření krevního tlaku dokáže odhalit významné výchylky tlaku, a přispět tak k diagnostice a zvládání Parkinsonovy choroby. Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch 3, Galaxy Watch Active 2 i nejnovější modely Galaxy Watch 4 a Galaxy Watch 4 Classic disponují sofistikovanými senzory, které monitorují krevní tlak pomocí analýzy pulzní vlny (fyzická data snímají vestavěné senzory srdeční činnosti). Uživatelé mohou krevní tlak i další důležité údaje kontinuálně sledovat v aplikaci Samsung Health Monitor a sdílet je během konzultací s lékaři a zdravotníky ve formátu PDF.

Výzkumný tým střediska Samsung Medical Center pod vedením dr. Jin Whan Choa a dr. Jong Hyeon Ahna porovnal měření krevního tlaku z hodinek Galaxy Watch 3 s hodnotami naměřenými tonometrem a vyhodnotil jejich přesnost. Podle této studie umožňují Galaxy Watch 3 snadné, rychlé a spolehlivé měření krevního tlaku a upozorní na výchylky, přitom jsou výrazně praktičtější a pohodlnější než běžné tonometry.

Výzkum se uskutečnil ve skupině 56 pacientů s průměrným věkem 66,9 let. Na jedné paži se měřilo tonometrem, na druhé hodinkami Galaxy Watch 3. Každému pacientovi změřili autoři výzkumu krevní tlak třikrát. Ukázalo se, že měření krevního tlaku pomocí Galaxy Watch 3 a tonometru přináší srovnatelné výsledky. Průměr a směrodatná odchylka činily 0,4 ± 4,6 mmHg u systolického tlaku a 1,1 ± 4,5 mmHg u diastolického tlaku. Korelační koeficient (r) mezi oběma zařízeními dosáhl 0,967 u systolického a 0,916 u diastolického tlaku.

„Ortostatická hypotenze je běžný, ale závažný projev, který má na situaci pacientů s Parkinsonovou chorobou velký vliv. Je ji ovšem obtížné diagnostikovat jen pozorováním symptomů a může uniknout pozornosti i při běžném měření krevního tlaku. Pokud bychom měli k dispozici chytré hodinky a mohli jimi měřit krevní tlak pacientů pravidelně, daly by se mnohé existenciální problémy objevit v raném stadiu. To by při léčbě a zvládání Parkinsonovy choroby znamenalo velkou výhodu,“ uvedl výzkumný tým.

Studii prováděnou týmem dr. Choa a dr. Ahna publikoval ve svém posledním čísle prestižní lékařský časopis Frontiers in Neurology pod názvem Validation of Blood Pressure Measurement Using a Smartwatch in Patients with Parkinson’s Disease.

Měření krevního tlaku v současnosti zajišťuje aplikace Samsung Health Monitor, která je dostupná také v Česku.

Související články

Dnes nejčtenější

.