Zavřít reklamu

Systémy umělé inteligence nemusí jen ulehčovat práci a přinášet zábavu. V případě Google Flood Hub AI zachraňuje lidské životy a snižuje materiální škody. Technologický gigant systém varování uvedl do provozu nejprve v Indii a následně jej rozšířil do Bangladéše, s cílem zabránit největším škodám, jež způsobují každoroční záplavy. Nyní se rozšiřuje dále po světě.

Mají-li lidé v kritických oblastech k dispozici informace o blížícím se nebezpečí s patřičným předstihem, mohou reagovat mnohem efektivněji a snížit ztráty lidské i materiální. A právě to Flood Hub poskytuje využívajíc při tom nástrojů uměle inteligence, přičemž systém nyní rozšiřuje podporu o sledování povodňových hrozeb v dalších 60 zemích. To znamená více monitorovaných oblastí a více lidí v bezpečí.

Společnost Google odhaduje, že jen povodně způsobují na celém světě ekonomické škody ve výši 10 miliard amerických dolarů a přímý dopad mají na 250 milionů lidí. Jak již bylo zmíněno, systém Flood Hub debutoval nejprve v Indii a Bangladéši v listopadu loňského roku, kde díky modelu umělé inteligence pracujícím s daty z předchozích několika povodní, dokázal předpovědět katastrofickou situaci až týden dopředu. To je obrovská výhoda oproti předchozím prediktivním technikám, které lidem poskytovaly pouze 48 hodin na přípravu. Do konce roku podpora stoupla na 20 zemí. Nyní na seznam přibylo dalších 60 oblastí. Mezi pokryté regiony patří země v Africe, Asii a Tichomoří, Evropě i Jižní a Střední Americe. Google odhaduje, že toto rozšíření může pomoci ovlivnit 460 milionů lidí, kteří žijí v ohrožených oblastech. V současnosti je monitorováno více než 1 800 míst v povodích řek.

Za zmínku jistě také stojí, že se společnost ve snaze podpořit komunity, které jsou ohroženy povodněmi, ale nemusí mít přístup k chytrému telefonu nebo internetu, spolupracuje s organizacemi typu Červený kříž a jim podobné společně s týmem Inclusion Economics na Yaleově univerzitě, na vybudování offline výstražných sítí složených z vyškolených, motivovaných a důvěryhodných dobrovolníků, aby se dosah varování Flood Hubu zvýšil. Nejnovější výsledky Yale a místní neziskové organizace Yuganter totiž ukázaly, že komunity s místními dobrovolníky mají o 50 % vyšší pravděpodobnost, že obdrží varování dříve, než voda dosáhne jejich oblasti, přičemž tento faktor zde může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. „Jak budeme pokračovat ve zdokonalování našich globálních modelů pro předpovídání povodní založených na umělé inteligenci, budeme i nadále podporovat ohrožené komunity pomocí technologií, které zmírňují dopady změny klimatu,“ uvádí Googlu na svém blogu.

Společnost nyní pracuje na tom, aby informace z povodňového centra byly k dispozici také ve vyhledávání a v Mapách Google, tedy tam, kde je lidé v případě potřeby statisticky nejčastěji hledají. Jedná se o velký krok vpřed, který pomáhá jednotlivým lidem ale také obcím zvýšit jejich připravenost na katastrofy. V současné době však systém sleduje pouze říční povodně, nikoli ty bleskové nebo události na pobřeží. Prostor pro zlepšení zde tedy je a Google je si toho vědom. Kromě povodní společnost využívá umělou inteligenci a satelitní snímky také ke sledování lesních požárů a varování lidí v ohrožení. V současnosti tento systém funguje například Mexiku, USA, Kanadě a v některých oblastech Austrálie.

Dnes nejčtenější

.