Zavřít reklamu

Evropský parlament navrhl novou legislativu s cílem nabídnout lepší označování výrobků v Evropské unii. To zahrnuje omezení zavádějících vlastností produktů, ekologických tvrzení a restrikcí týkajících se opravitelnosti.

Nová směrnice si „bere na mušku“ používání nepodložených ekologických tvrzení na obalech produktů a reklamách na ně, jako je „klimaticky neutrální“ či „šetrné k životnímu prostředí“, pokud nejsou podložena jasnými důkazy. Směrnice kromě toho předpokládá transparentní informování o nákladech na opravy produktů a případných omezeních oprav ze strany výrobců zařízení.

Cílem nové legislativy je pomoci spotřebitelům lépe nakupovat, přesněji řečeno nakupovat s lepšími informacemi, a povzbudit výrobce, aby nabízeli prokazatelně udržitelnější produkty. Evropský parlament chce vedle toho zakázat zavádějící tvrzení ohledně výdrže baterie, jakož i jako plánované zastarávání a designové prvky, které omezují životní cyklus výrobku.

Tisková zpráva Evropského parlamentu také uvádí, že nová směrnice bude nařizovat interoperabilitu zařízení s příslušenstvím třetích stran, jako jsou nabíječky a náhradní díly (například inkoustové náplně). Vzhledem k tomu, že návrh byl již schválen, brzy by měla začít jednání mezi Evropským parlamentem a členskými zeměmi EU.

Dnes nejčtenější

.