Zavřít reklamu

Český telekomunikační úřad zpřístupnil na svém webu výroční zprávu za rok 2022, ve které se detailně věnuje nejrůznějším aspektům jako jsou například ochrana spotřebitele, stav správy kmitočtového spektra, samozřejmě situace na trhu elektronických komunikací nebo poštovní služby, nevynechává však ani velmi zajímavé téma mobilních dat.

Mobilní data dnes pro nás představují takřka samozřejmou součást nabídky. V minulosti tomu však bylo jinak a přestože ani dnes situace není úplně ideální v porovnání s evropskou konkurencí, dříve uživatelé zájem o surfování pocítili svých peněženkách poměrně významně. Naštěstí trend je pro spotřebitele pozitivní a cena za jeden MB klesá, což má ale také vliv na množství přenesených dat v rámci mobilní sítě, jak praví přísloví, s jídlem roste chuť.

Objem přenesených dat by vás možná překvapil, činí totiž obdivuhodných 926 petabajtů, tedy 926 000 terabajtů. Odhad meziročního nárůstu se pohybuje okolo 60 %, přičemž na jedinou SIM připadá průměrná měsíční konsumpce 7 GB, zatímco o rok dříve to bylo pouze 4,7 GB. Hlad po mobilních datech má tedy prudce vzestupnou tendenci a cena za jeden MB přenesených dat v roce 2022 znovu klesla na 0,03 Kč za jeden MB.

Podobně tomu bylo u ceny za provolanou minutu, když zaznamenala 6% pokles přestavující 0,74 Kč za minutu. Naopak u SMS ke změně nedošlo, což lze přičítat citelnému odlivu zájmu, zapřičiněného stále více se prosazujícími chatovacími aplikacemi.

Nárůstu o 2,2 % se oproti předchozímu roku 2021 dočkal také počet přístupů k internetu z fixních přípojek, což ukazuje, že se intenzita využívání internetu zvedá. Pokud se chcete dozvědět více, lze nahlédnout do zmíněné výroční zprávy ČTÚ, která nabízí množství zajímavých informací statistických dat, grafů a srovnání.

Dnes nejčtenější

.