Zavřít reklamu

Samsung publikoval studii založenou na datech shromážděných z jeho aplikace Health během epidemie koronaviru, aby zjistil, jak ovlivnila naše spánkové vzorce. Mnoho lidí během ní změnilo své spánkové návyky a nová zjištění naznačují, že i když lidé trávili v posledních letech v posteli více času, došlo ke snížení kvality spánku.

Samsung se ve studii zaměřil primárně na dva faktory: délku spánku a jeho efektivitu. Délkou spánku korejský obr myslí množství času, které lidé strávili v posteli snahou usnout. Efektivitu spánku pak definuje jako procento času, který lidé strávili spánkem.

Studie zjistila, že se snížila celková efektivita spánku, a to přesto, že lidé ve všech zemích během pandemie vykazovali delší dobu spánku. Jinými slovy řečeno, lidé strávili více času tím, že se snažili usnout, a méně času tím, že si dopřáli potřebný odpočinek. Studie kromě toho zjistila, že spánkové návyky se liší podle věku a pohlaví. Zatímco ženy i muži strávili během pandemie více času odpočinkem v posteli, muži zaznamenali vyšší snížení efektivity spánku než ženy. Efektivita spánku se s věkem snižovala, u lidí ve věku 20–39 let však bylo zjištěno, že ji mají vyšší.

Samsung zkoumal prostřednictvím aplikace Health spánkové návyky uživatelů ze 16 zemí, včetně USA, Německa, Jižní Koreje, Francie, Itálie, Španělska, Indie, Argentiny, Brazílie nebo Mexika. Ve Francii byla délka spánku nejdelší, ale jeho efektivita se snížila. V Jižní Koreji Samsung zaznamenal „jeden z největších nárůstů délky a efektivity spánku“, zatímco u uživatelů v USA zjistil největší pokles efektivity spánku ze všech zemí zahrnutých do studie. Uživatelé v Mexiku zažili největší změnu v časech spánku a probuzení – „večerka“ se u nich změnila v průměru o 11 minut, přičemž se probouzeli o 17 minut později.

Samsung Health v Google Play

Dnes nejčtenější

.