Zavřít reklamu

Jak zřejmě víte, globálně populární videoplatforma YouTube má vzhledem k milionům hodin obsahu systém doporučování, který pomáhá na domovskou stránku a do různých oblastí obsahu „tlačit“ takový, který by vás mohl zajímat. Nová studie nyní přišla se zjištěním, že možnosti ovládání tohoto systému mají na to, co se vám bude jako doporučený obsah objevovat, jen malý vliv.

Doporučená videa na YouTube se zobrazují vedle „normálních“ videí nebo pod nimi, když se přehrávají, a automatické přehrávání vás přesune rovnou na další video na konci toho aktuálního, přičemž během několika sekund před startem toho dalšího se zobrazí více doporučení. Není nicméně neobvyklé, že se tato doporučení poněkud vymknou kontrole a začnou vám nabízet témata, která vás ve skutečnosti nezajímají. Platforma tvrdí, že svá doporučení si můžete přizpůsobit prostřednictvím tlačítek „Nelíbí se“ a „Nezajímá mě“, odebráním obsahu z historie sledování nebo pomocí možnosti „přestat doporučovat“ konkrétní kanál.

 

Ze studie, kterou pomocí opensourcového nástroje RegretsReporter provedla organizace Mozilla Foundation, však vyplývá, že zmíněná tlačítka mají na to, co se zobrazuje ve vašich doporučeních, minimální vliv.  K tomuto závěru došla organizace po analýze bezmála půl miliardy videí sledovaných účastníky studie. Nástroj umístil na stránku generické tlačítko „přestat doporučovat“, které automaticky vybíralo jednu ze čtyř možností jako součást různých skupin účastníků, včetně kontrolní skupiny, která YouTube neposílala žádnou zpětnou vazbu.

I přes použití různých možností, které YouTube nabízí, se tato tlačítka ukázala být při odstraňování „špatných“ doporučení neúčinná. Nejúčinnějšími možnostmi byly ty, které odebírají obsah z historie sledování a přestávají doporučovat konkrétní kanál. Nejmenší uživatelský vliv na doporučení pak mělo tlačítko „Nezajímá mě“.

YouTube se proti studii nicméně ohradilo. „Důležité je, že naše ovládací prvky nefiltrují celá témata nebo názory, jelikož by to mohlo mít na diváky negativní vliv. Vítáme akademický výzkum naší platformy, a proto jsme nedávno rozšířili přístup k rozhraní Data API prostřednictvím našeho programu YouTube Researcher Program. Studie Mozilly nebere v úvahu, jak naše systémy skutečně fungují, a proto je pro nás obtížné získat z ní mnoho poznatků,“ uvedla pro web The Verge mluvčí YouTube Elena Hernandezová.

Související články

Dnes nejčtenější

.