Zavřít reklamu

Při sledování obsahu, typicky videí nebo webu, můžete měnit režim displeje z toho na šířku na ten na výšku a naopak. Přepínač najdete v panelu rychlého nastavení, jenže záleží na tom, v jakém zobrazení aktuálně jste, a podle toho se rozvržení uzamkne. 

Je to tedy jiná situace, než třeba v případě iPhonů a iOS. Tam si můžete otáčení uzamknout jen v režimu na výšku. Android je ale o poznání otevřenější, a proto také nabízí více možností. Díky tomu se vám tak nestane, že se vám zmenší video, nebo se web či fotografie přepnou do režimu na výšku, když to zrovna nechcete. 

Automatické otáčení je ve výchozím nastavení zařízení zapnuto. Znamená to, že se zobrazení displeje automaticky přetáčí podle toho, jak se svým telefonem nebo tabletem manipulujete. Když jej deaktivujete, tak zobrazení uzamknete v režimu Na výšku nebo Na šířku. Pokud vám následující postup z nějakého důvodu nefunguje, zkontrolujte případné aktualizace, které by mohly tuto chybu řešit (Nastavení -> Aktualizace softwaru -> Stáhnout a instalovat), nebo své zařízení restartujte.

Jak nastavit otáčení displeje na Androidu 

  • Přejeďte po displeji dvěma prsty od horního okraje směrem dolů (nebo 2x jedním prstem). 
  • Je-li automatické otáčení povoleno, je ikona funkce vybarvena, což značí její aktivaci. Pokud je Automatické otáčení deaktivováno, uvidíte zde šedou ikonu a text Na výšku nebo Na šířku, což určuje to, v jakém stavu jste funkci vypnuli. 
  • Jestliže funkci zapnete, bude zařízení displej přetáčet automaticky podle toho, jak jej držíte. Pokud funkci v případě svislém držení telefonu vypnete, zůstane zobrazování v režimu Na výšku, když tak uděláte při držení telefonu horizontálně, tak se zobrazení uzamkne na šířku. 

Pokud nemůžete ikonu otáčení obrazovky v panelu rychlého nastavení najít, je možné, že jste jí omylem odstranili. Chcete-li přidat ikonu otáčení obrazovky zpět, klepněte vpravo nahoře na tři svislé tečky a vyberte Upravit tlačítka. Zde funkci vyhledejte, podržte na ni prst a následně ji přesuňte na požadované místo mezi ikonami dole. Pak už jen klepněte na Hotovo.

Dočasné uzamčení držením prstu 

I když máte automatické otáčení povolené, můžete jej zablokovat, aniž byste museli navštívit panel rychlého nastavení. Např. při čtení PDF, které má pokaždé jiné rozložení stránek, a vy nechcete, aby se obrazovka pořád měnila, podržte pst na displeji. V tomto případě pak zůstane obrazovka beze změny. Jakmile pak prst zvednete, displej se otočí podle toho, jak zařízení aktuálně držíte. 

Související články

Dnes nejčtenější

.