Zavřít reklamu

Samsung zveřejnil dokument, který nastiňuje jeho vizi pro zajištění globálních frekvenčních pásem pro 6G, komunikační technologii příští generace. Dokument nazvaný 6G Spectrum: Expanding the Frontier se zaobírá způsoby, jak získat spektrum potřebné k dosažení vizí, které korejský gigant představil již v polovině roku 2020.

6G vyžaduje spektrum s ultraširokým souvislým pásmem v rozsahu od stovek MHz do desítek GHz, aby umožnilo nové služby jako vysoce kvalitní mobilní hologramy a skutečně pohlcující rozšířenou realitu, jež se vyznačují vysokorychlostní komunikací a velkým objemem dat. Je zde také rostoucí poptávka po větším pokrytí. V reakci na tyto požadavky Samsung navrhuje zvážit pro 6G všechna dostupná pásma, od nízkého s frekvencí po 1 GHz, přes střední v s frekvencí od 1–24 GHz, až po vysoké pásmo v rozsahu 24–300 GHz.

Samsung ve svém novém dokumentu také zdůrazňuje důležitost zabezpečení nových pásem pro komerční nasazení 6G, jelikož 5G sítě budou poté, co se začne 6G zavádět, stále funkční. Podle společnosti je kandidátem, který může podporovat vyšší rychlost dat a rozumné pokrytí, střední pásmo v rozsahu 7–24 GHz. Pro podporu ultravysoké přenosové rychlosti pak uvažuje o subterahertzovém (sub-THz) pásmu s frekvencí 92–300 GHz. Kromě toho se dokument zmiňuje o přeměně stávajících pásem používaných pro 3G, 4G a 5G sítě na provoz 6G jako o dalším způsobu, jak pro sítě příští generace získat potřebné spektrum.

Samsung spolu s vydáním dokumentu vyzdvihuje své výzkumné poznatky o některých 6G kandidátských technologiích, jako je komunikace v sub-THz pásmu, rekonfigurovatelný inteligentní povrch (RIS), na AI založená nelineární kompenzace (AI-NC) nebo na AI založená úspora energie (AI-ES). Sub-THz pásmo je považováno za kandidáta na spektrum pro 6G, u nějž se očekává, že bude podporovat rychlost přenosu dat až 1 TB/s. Pro srovnání: 5G sítě zvládnou maximálně 20 GB/s. Samsung v červnu loňského roku úspěšně otestoval přenosovou rychlost 6 GB/s na vzdálenost 15 m v interiéru a letos 12 GB/s na vzdálenost 30 m v interiéru a 2,3 GB/s na vzdálenost 120 m v exteriéru.

RIS může zlepšit ostrost paprsku a dokáže směrovat nebo odrážet bezdrátový signál do požadovaného směru s použitím povrchu metamateriálu. Může snížit ztrátu průniku a neprůchodnost vysokofrekvenčního signálu, jako je např. milimetrová vlna. Z testů Samsungu vyplývá, že tato technologie dokáže zvýšit sílu signálu až čtyřikrát a rozsah směrování paprsku až 1,5krát. AI-NC používá na přijímači umělou inteligenci ke kompenzaci zkreslení signálu způsobeného nelinearitou výkonového zesilovače vysílače, což může znatelně zlepšit pokrytí a kvalitu vysokorychlostních datových signálů. Samsung ve svých testech prokázal 1,9násobné zlepšení pokrytí u vysokorychlostního uplinku dat a 1,5násobné zlepšení přenosové rychlosti pro dané pokrytí.

A konečně, AI-ES využívá AI k minimalizaci spotřeby energie na základnové stanici, a to tím, že upravuje parametry řídící zapínání a vypínání vybraných buněk podle vytížení provozu, aniž by to mělo vliv na výkon sítě. V testech Samsungu vyšla více než 10% úspora energie. Více poznatků, které korejský obr nabyl při výzkumu 6G, zveřejní v rámci konference s názvem Samsung 6G Forum, která se koná 13. května.

Dnes nejčtenější

.