Zavřít reklamu

Společnost Fitbit, patřící pod amerického technologického obra Google, včera oznámila, že od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv dostala povolení pro svůj PPG (pletysmografický) algoritmus sloužící k detekci fibrilace síní. Tento algoritmus bude na vybraných zařízeních společnosti pohánět novou funkci s názvem Irregular Heart Rhythm Notifications (upozornění na nepravidelnost srdečního rytmu).

Fibrilace síní (FiS) je forma nepravidelného srdečního rytmu, která postihuje na celém světě téměř 33,5 milionu lidí. U jedinců trpících FiS je pětkrát vyšší riziko, že dostanou mozkovou mrtvici. FiS je bohužel obtížně odhalitelná, jelikož s ní často nejsou spojeny žádné příznaky a její projevy jsou epizodické.

PPG algoritmus dokáže pasivně vyhodnotit srdeční rytmus, když uživatel spí nebo je v klidu. Pokud existuje něco, co by mohlo naznačovat FiS, uživatel na to bude upozorněn prostřednictvím funkce Irregular Heart Rhythm Notifications, což mu umožní promluvit si s jeho poskytovatelem zdravotní péče nebo vyhledat další posouzení jeho stavu a předejít tak vážným zdravotním komplikacím, jako je zmíněná mozková mrtvice.

Když lidské srdce bije, cévy v celém těle se rozšiřují a stahují, a to podle změn v krevním objemu. Optický senzor srdečního rytmu Fitbitu s algoritmem PPG dokáže tyto změny zaznamenávat přímo z uživatelova zápěstí. Tato měření určují jeho srdeční rytmus, který poté algoritmus analyzuje za účelem nalezení nepravidelností a potenciálních příznaků FiS.

Fitbit nyní může nabídnout dva způsoby detekce FiS. Prvním je použití aplikace společnosti pro měření EKG, která uživatelům umožní se proaktivně otestovat na potenciální FiS a nahrát EKG záznam, který pak může posoudit lékař. Druhým způsobem je dlouhodobé vyhodnocování srdečního rytmu, které pomůže identifikovat bezpříznakovou FiS, jež by jinak mohla zůstat nepovšimnuta.

PPG algoritmus a funkce Irregular Heart Rhythm Notifications budou brzy dostupné americkým zákazníkům napříč řadou zařízení Fitbitu umožňujících měření srdečního rytmu. Jestli se rozšíří do dalších zemí, v tuto chvíli není jasné.

Související články

Dnes nejčtenější

.