Zavřít reklamu

Komerční sdělení: Vysloužilé televizory a monitory značky Samsung můžete nadále vozit tam, kam jste byli zvyklí. Jejich ekologickou likvidaci zajistí společnost REMA Systém.

Samsung

Po dvoutýdenní nejistotě, kdy některé sběrné dvory na základě nepřesných informací ze strany společnosti ASEKOL přestaly dočasně přijímat stará elektrozařízení značky Samsung, se situace vrací do normálu a lidé mohou vysloužilé televizory a monitory od Samsungu nadále odevzdávat tam, kde byli dosud zvyklí. Vyplývá to z dohody, kterou spolu prostřednictvím ministerstva životního prostředí uzavřely kolektivní systémy zpětného odběru elektrozařízení. Společnost ASEKOL oznámila ukončení svozů zařízení Samsung ze sběrných dvorů od začátku srpna letošního roku. A to i přes to, že až do konce roku 2019, kdy byla smluvním partnerem Samsungu, za každý prodaný výrobek dovezeným Samsungem do ČR obdržela od Samsungu, resp. spotřebitelů, zaplaceno. Společnost REMA Systém, s níž Samsung uzavřel smlouvu o ekologické likvidaci starých elektrozařízení s platností od začátku letošního roku, se zavázala ze všech míst, kde společnost ASEKOL odmítne svoz Samsung produktů, tento svoz zabezpečit, a to dokonce i bez podepsané smlouvy o sběrném místě.

recyklace vetsi

ASEKOL odebíral staré televizory a monitory značky Samsung ze sběrných dvorů až do konce letošního července. Poté oznámil, že od 1. srpna s touto praxí skončí. Někteří provozovatelé sběrných dvorů si tuto informaci vysvětlili tak, že zařízení od Samsungu nesmí od občanů přijímat a zakázali je na sběrné dvory dovážet. Skutečnost ale byla taková, že sběrné dvory mají vybírat od občanů veškerý elektroodpad. Spotřebitelé si za ekologicky šetrnou likvidaci televizoru nebo monitor platí již při jeho koupi – součástí ceny zařízení je totiž tzv. recyklační poplatek, který putuje ke konkrétnímu kolektivnímu systému zpětného odběru elektrozařízení a ten je odpovědný za odběr zařízení a jejich ekologicky šetrnou likvidaci. Samsung zdůraznil, že se o danou oblast aktivně zajímá, jeho zástupce se zúčastnil jednání na Ministerstvu životního prostředí a vždy si své zákonné povinnosti prostřednictvím kolektivního systému plnil, plní a bude plnit a všechny recyklační poplatky řádně hradí (do konce roku 2019 společnosti ASEKOL, od ledna 2020 společnosti REMA Systém).

Žádný sběrný dvůr by neměl odmítat spotřebiče značky Samsung

Aktuální dohoda posvěcená ministerstvem životního prostředí umožňuje těmto sběrným dvorům využívat služeb společnosti REMA Systém i přes to, že s ní dosud nemají uzavřenou smlouvu. Stačí, když si dopředu domluví svoz těchto zařízení na bezplatné informační lince Chytré recyklace 800 976 679.

MZP logo

Pro koncové uživatele se tedy nic nemění, nadále mohou odvážet vysloužilá elektrozařízení značky Samsung tam, kam byli dosud zvyklí: odebírat by je měly všechny sběrné dvory v České republice. Jejich následný odvoz k dalšímu zpracování je vyloženě věcí dohody provozovatele sběrného dvoru a smluvního partnera Samsungu, společnosti REMA Systém. V případě nejasností nebo pro bližší informace jakým způsobem a kde odevzdat k recyklaci dosloužilý spotřebič značky Samsung se spotřebitelé mohou obrátit rovněž na infolinku Chytré recyklace 800 976 679. Kromě odevzdání do sběrného dvora totiž existuje mnoho dalších možností jak ekologicky zlikvidovat elektroodpad.

Dnes nejčtenější

.