Zavřít reklamu

Podmínky používání Samsung Magazine

Podmínky použití Samsung Magazine

Používáním webových stránek samsungmagazine.eu a všech ostatních médií ze skupiny Text Factory s.r.o. souhlasíte s níže uvedenými podmínkami použití. Svůj nesouhlas můžete dát jednoduše najevo tím, že webové stránky a další média skupiny Text Factory s.r.o. nebudete navštěvovat. Následující podmínky používání jsou platné od 1. 1. 2015.

Konzumace obsahu

Obsah serveru Samsung Magazine a dalších médií patřících do skupiny Text Factory s.r.o. slouží jako informační obsah v rámci výše uvedených informačních médií. Cílem médií je informovat čtenáře o aktuálním denní v rámci tematicky cíleného obsahu, jehož tematičnost zaručuje styl daného média.

Obsah serveru Samsung Magazine a dalších médií patřících do skupiny Text Factory s.r.o. je psán v nejlepší dobré vůli všech redaktorů a prochází kontrolou šéfredaktora. Přesto se může stát, že se vloudí do obsahu faktická chyba. Zveřejněné texty nemohou sloužit jako stoprocentní zdroj informací a mohou se v nich objevovat faktické chyby. Texty neprocházejí jazykovou ani stylistickou korekcí a není možné se podle nich řídit při gramaticky správném psaní textů.

V rámci obsahu serveru Samsung Magazine a dalších médií patřících do skupiny Text Factory s.r.o. naleznou čtenáři také návody, které slouží výhradně k osobním potřebám čtenářů. Redakce ani provozovatel serveru nenese žádnou morální nebo právní zodpovědnost za použití publikovaných návodů. Ačkoli jsou všechny návody psány v nejlepším možném úmyslu, může se v krajních případech stát, že nebudou funkční nebo hrozí, že při jejich aplikování dojde k poškození majetku čtenáře, případně zdraví jak čtenáře tak dalších osob. Čtenáři provádí veškeré postupy výhradně na vlastní zodpovědnost a redakce ani provozovatel za ně nenese žádnou zodpovědnost.

V rámci obsahu se objevují na serveru taktéž dva typy nestandardních článků. Jedním z nich jsou Tiskové zprávy, které informují o produktech a službách souvisejících s obsahem daného média. Druhým typem nestandardního článku je Komerční sdělení, které nesouvisí s obsahem daného média a jedná se o inzerci. Oba typy těchto článků jsou označeny tak, že jejich text začíná buď slovním spojením Tisková zpráva nebo Komerční sdělení. Redakce není autorem těchto článků a není zodpovědná za informace, které obsahují.

Diskuse a fórum

V rámci médií patřících do skupiny Text Factory s.r.o. může být povolena pod jednotlivými články, stejně tak jako na diskusním fóru diskuse, která umožní uživatelům sdílet veřejně své myšlenky a názory. Texty sdílené uživateli, respektive čtenáři mohou být uchovány serverem po neomezeně dlouhou dobu.

Tím že provozovatel umožňuje vytvořit diskusi a přidávat do ni příspěvky, má právo schválit pouze vybrané příspěvky a má právo mazat příspěvky. Příspěvky v diskusi nesmí být v rozporu s právními předpisy České republiky. Příspěvky nesmí obsahovat vulgární či obscénní výrazy a urážky, projevy agrese a ponižování, propagovat jakoukoli diskriminaci (zejména rasovou, národnostní, náboženskou, z důvodu pohlaví, zdravotního stavu) nebo její propagaci. Příspěvky nesmí zasahovat do práva na ochranu osobnosti fyzických osob a do práva na ochranu názvu, pověsti a soukromí právnických osob. Příspěvky nesmí odkazovat na servery obsahující warez, pornografii nebo obsah takzvaného „deep webu“. Příspěvky taktéž nesmí odkazovat na konkurenční média, případně nesmí tvořit reklamní sdělení nebo odkazovat na e-shopy a podobně.

Diskutující, respektive čtenář nemá právo vyžadovat schválení komentáře a souhlasí s tím, že jeho komentář může být kdykoli smazán administrátorem jednotlivých médií. Administrátor má taktéž při opakovaném porušování podmínek právo zakázat diskutujícímu trvale přispívat do diskusí a fóra.

Bazar

V rámci médií patřících do skupiny Text Factory s.r.o. je k dispozici také služba Bazar, která umožňuje uživatelům přidávat inzeráty, pomocí kterých prodávají produkty. Služba bazar je určena koncovým zákazníkům k prodeji typu C to C, tedy prodeji produktu od koncového zákazníka ke koncovému zákazníkovi. Služba Bazar výlučně zakazuje prodej produktů společnostmi a taktéž prodej produktů v množství větším než 3 kusy od jednoho produkty.

Tím že provozovatel umožňuje vytvořit inzeráty ve službě Bazar přidávat do ni příspěvky, má právo schválit pouze vybrané příspěvky a má právo mazat příspěvky. V případě jakéhokoli podezření na zneužití služby pro komerční prodej nebo prodej nelegálního, respektive kradeného zboží, bude takový inzerát okamžitě zablokován.

Provozovatel neručí za prodávané předměty ani za vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím. Stejně tak provozovatel neručí za pravdivost informací uvedených ve službě bazar. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné zneužití osobních dat zadavatele inzerátů.

Vzhledem k anonymní povaze služby a potažmo celého internetu nemá provozovatel žádný přístup k jiným údajům než k údajům, které zadal uživatel při registraci, respektive zveřejnění inzerátu a nemůže být nápomocen v případě sporů mezi prodejcem a kupujícím. Důrazně varujeme veškeré kupující aby za žádných okolností nikdy neposílali peníze předem za jakékoli zboží!

Příspěvky v Bazaru nesmí být v rozporu s právními předpisy České republiky. Příspěvky nesmí obsahovat vulgární či obscénní výrazy a urážky, projevy agrese a ponižování, propagovat jakoukoli diskriminaci (zejména rasovou, národnostní, náboženskou, z důvodu pohlaví, zdravotního stavu) nebo její propagaci. Příspěvky nesmí zasahovat do práva na ochranu osobnosti fyzických osob a do práva na ochranu názvu, pověsti a soukromí právnických osob. Příspěvky nesmí odkazovat na servery obsahující warez, pornografii nebo obsah takzvaného „deep webu“. Příspěvky taktéž nesmí odkazovat na konkurenční média, případně nesmí tvořit reklamní sdělení nebo odkazovat na e-shopy a podobně.

Ochrana autorského práva

Veškerý textový a audiovizuální obsah v rámci skupiny Text Factory s.r.o. do které patří taktéž server Samsung Magazine je chráněn autorským právem a má charakter autorského díla. Majitelem veškerého obsahu je na základě platných smluv s redaktory Roman Zavřel (IČ 88111075) a bez jeho písemného souhlasu není možné obsah z těchto médií jakýmkoli způsobem šířit. Autorská díla podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 sbírky (Autorský zákon).

Čtenáři jsou oprávněni používat obsah zveřejnění v médiích skupiny Text Factory s.r.o. pod kterou patří také server Samsung Magazine pouze pro vlastní potřebu. Zveřejňování, rozšiřování nebo kopírování obsahu internetových stránek včetně diskusního fóra, diskusních příspěvků a dalších částí je zakázáno.

RSS kanál serveru Samsung Magazine a dalších médií skupiny Text Factory s.r.o. slouží výhradně pro osobní účely a usnadňuje čtenářům přístup k obsahu daných médií. Bez písemného souhlasu nesmí být sdílen ve veřejných médiích.

V případě porušení výše uvedených podmínek, respektive autorského zákona, bude provozovatel vymáhat vzniklé škody prostřednictvím soudní cesty.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel vytváří obsah a provozuje tento server výhradně z vlastní vůle a je oprávněn provoz média kdykoli přerušit nebo ukončit. V případě jakýchkoli problémů souvisejících s provozem webových stránek je čtenář oprávněn kontaktovat administrátora na emailové adrese uvedené v kontaktech. Stejně tak je čtenář oprávněn upozornit na faktické nebo gramatické chyby prostřednictvím emailu šéfredaktora uvedeného v kontaktech tohoto média.

.