Zavřít reklamu

Google minulý týden podrobně popsal svůj výzkum audiopletysmografie (APG), která do bezdrátových sluchátek s funkcí aktivního potlačení hluku (ANC) přidává funkci sledování srdeční frekvence. Podle něj k tomu stačí „jednoduchý upgrade softwaru“.

Google říká, že „vnější zvukovod je ideálním místem pro sledování zdraví“, a to proto, že hluboká ušní tepna „tvoří složitou síť menších cév, které rozsáhle prostupují zvukovodem“. Audiopletysmografický přístup funguje tak, že „vysílá ultrazvukový signál nízké intenzity přes reproduktory sluchátek s ANC“.

Model, který Google vytvořil, zpracovává tuto zpětnou vazbu, aby měřil srdeční frekvenci, stejně jako její variabilitu. Tato technika funguje i při přehrávání hudby a „špatném těsnění sluchátek“. Byla však ovlivněna pohybem těla, pročež Google přišel s vícetónovým přístupem, jenž slouží jako kalibrační nástroj k „nalezení nejlepší frekvence, která měří srdeční tep, a použití pouze nejlepší frekvence k získání vysoce kvalitního průběhu signálu“.

Společnost provedla dvě studie se 153 lidmi, které zjistily, že APG „dosahuje konzistentně přesných měření srdeční frekvence (3,21 % střední chyby průměru u účastníků ve všech scénářích aktivity) a variability srdeční frekvence (2,7 % střední chyby průměru v intervalu mezi údery). Oproti stávajícím snímačům srdeční frekvence na tuto techniku nemají vliv odstíny pleti. Vliv na přesnost nemají ani velikost zvukovodu a „suboptimální podmínky těsnění“. Google se domnívá, že je to lepší přístup než do sluchátek vkládat tradiční fotopletysmografické senzory, senzory EKG a mikroregulátory.

Google dodal, že APG je výsledkem spolupráce napříč týmy Google Health, produktovými týmy, týmy majícími na starosti uživatelskou zkušenost a právními týmy. Jestli se někdy dostane do jeho sluchátek Pixel Buds, v tuto chvíli není známo.

Samsung Galaxy Buds koupíte zde

Dnes nejčtenější

.