Zavřít reklamu

Od počátku letošního roku vzniká podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám povinnost zřízení datové schránky. Ke zřízení datové schránky dochází u těch, kteří ji již nemají zřízenou, automaticky. Možná jste i vy už obdrželi poštou přihlašovací údaje k datové schránce, a pokud s jejím zřízením nesouhlasíte, zajímá vás, jak zrušit datovou schránku.

Od ledna letošního roku je řadě lidí automaticky zřizována datová schránka. Jedná se o všechny subjekty, které jsou vedené v registru osob. Kromě podnikajících fyzických osob (OSVČ) jsou to i veškeré právnické osoby včetně vlastníků bytových jednotek, nadací a dalších institucí. Všem, kteří dosud datovou schránku neměli, a kterým byla automaticky zřízena, jsou příslušné přihlašovací údaje rozesílány poštou. Nepřevzít si dopis a nepřihlásit se do nově zřízené datové schránky není řešení – datová schránka vám bude automaticky zpřístupněna i v tomto případě. Datové schránky jsou automaticky zřizovány i těm, kteří mají pozastavenou živnost, povinnost jejího zřízení se ale nevztahuje na ty, kteří svou živnost zrušili.

Jak zrušit datovou schránku?

Nesouhlasíte s povinným zřízením datové schránky a pátráte po možnostech, jak zrušit datovou schránku? Jako držitel bohužel nemáte možnost zrušení datové schránky v pravém smyslu slova. Pokud jste ale OSVČ, tedy fyzická podnikající osoba, můžete si za určitých podmínek datovou schránku nechat znepřístupnit, a to na vaši vlastní žádost. Žádost o znepřístupnění datové schránky můžete podat buďto osobně na některém z kontaktních míst CzechPOINT, nebo v nastavení datové schránky.

Jak zrušit datovou schránku na webu

Pokud chcete datovou schránku zrušit, respektive znepřístupnit online, můžete tak učinit také přímo v nastavení vaší datové schránky. Přejděte na web mojedatovaschranka.cz a přihlaste se. Poté v pravém horním rohu klikněte na ikonku vodorovných linek. V menu, které se vám zobrazí, klikněte na Nastavení a v menu, které se vám zobrazí, zvolte Informace o schránce -> Uživatel a schránka, a klikněte na tlačítko Znepřístupnit u příslušných údajů. Tento postup nicméně funguje pouze u datových schránek, které jsou považované za zřízené na žádost.

Dnes nejčtenější

.