Zavřít reklamu

Jak správně nabíjet telefon. Ať už si to přiznáme, nebo ne, baterie je to, co je na telefonu důležitější než většina ostatních specifikací. Je totiž jedno, jak kvalitní je displej a fotoaparáty, když vám jednoduše dojde šťáva. Ne výkon ale baterie je pohonem pro naše chytrá zařízení, ať už se jedná o smartphone, tablet, nebo chytré hodinky. Aby vás po celý nový rok nenechali ve štychu, tak tady najdete všechny potřebné tipy k tomu, jak správně nabíjet Samsung zařízení a ostatně v mnohých případech i telefony obecně.

Optimální prostředí 

Telefon Galaxy je navržen tak, aby optimálně pracoval při teplotách v rozmezí 0 až 35 °C. Pokud budete svůj telefon používat a nabíjet mimo toto rozpětí, můžete si být jisti, že se to na baterii projeví, a to samozřejmě že negativně. Takové chování totiž urychlí stárnutí baterie. Dočasné vystavení zařízení extrémním teplotám dokonce aktivuje ochranné prvky přítomné v zařízení, aby nedošlo k poškození baterie. Používání a nabíjení zařízení mimo tento rozsah může vést k neočekávanému vypínání zařízení. Nepoužívejte zařízení po delší dobu v horkém prostředí ani jej nepokládejte na horká místa, jako je např. vyhřáté auto v letním období. Naopak oproti tomu nepoužívejte ani neskladujte zařízení po delší dobu v chladném prostředí, které se může např. v zimním období vyznačovat teplotami pod bodem mrazu.

Minimalizace stárnutí baterie

Pokud jste si koupili telefon Galaxy bez nabíječky v balení, což je nyní už běžné, nejlépe uděláte, když si pořídíte originální. Nepoužívejte laciné čínské adaptéry ani kabely, které mohou poškodit port USB-C.  Po dosažení požadované hodnoty nabití odpojte nabíječku, aby nedošlo k přebíjení baterie (zejména při nabití na 100 %). Nabíjíte-li přes noc, nastavte si funkci Chránit baterii (Nastavení -> Péče o baterii a zařízení -> Baterie -> Další nastavení baterie -> Chránit baterii).  Pro delší životnost baterie se také vyhněte úrovni nabití baterie na 0 %, tedy jejího úplného vybití. Baterii můžete nabíjet kdykoli a udržovat ji v optimálním rozmezí, které je od 20 do 80 %.

Rychlé nabíjení 

Moderní smartphony umožňují různé podoby rychlého nabíjení. V základu bývají tyto možnosti zapnuté, může se ale stát, že byly vypnuty. Pokud se chcete ujistit, že budete své zařízení nabíjet maximální možnou rychlostí (nehledě na použitý adaptér), jděte do Nastavení -> Péče o baterii a zařízení -> Baterie -> Další nastavení baterie a zde zkontrolujte, zda máte zapnuté Rychlé nabíjení a Rychlé bezdrátové nabíjení. Z důvodu úspory energie baterie však není funkce rychlého nabíjení při zapnuté obrazovce k dispozici. Pro nabíjení nechte obrazovku vypnutou. Zároveň počítejte s tím, že rychlé nabíjení také rychleji opotřebovává baterii. Pokud ji chcete udržet v kondici co nejdéle, rychlé nabíjení vypněte.

Tipy pro rychlé nabíjení 

 • Chcete-li ještě zvýšit rychlost nabíjení, nabijte zařízení v režimu Letadlo. 
 • Na obrazovce můžete zkontrolovat zbývající čas nabíjení, kdy pokud je k dispozici rychlé nabíjení, dozvíte se to zde také textovým upozorněním. Skutečná zbývající doba se samozřejmě může lišit v závislosti na podmínkách nabíjení. 
 • Vestavěnou funkci rychlého nabíjení nemůžete použít, když nabíjíte baterii pomocí standardní nabíječky baterií. Zjistěte si, jak rychle můžete své zařízení nabít a pořiďte si k tomu optimálně výkonný adaptér. 
 • Pokud se zařízení zahřeje nebo se teplota okolního vzduchu zvýší, rychlost nabíjení se může automaticky snížit. To se stane, aby nedošlo k poškození zařízení. 

Jak nabíjet mobil bezdrátovými nabíječkami 

Pokud váš model už disponuje bezdrátovým nabíjením, připojte nabíjecí kabel k nabíjecí podložce a na druhé straně jej samozřejmě také připojte k patřičnému adaptéru a zapojte jej do elektrické zásuvky. Při nabíjení na bezdrátových nabíječkách pak stačí telefon na ně jen položit. Umístěte ale zařízení centrálně na nabíjecí podložku, jinak nemusí být nabíjení tak efektivní (i tak ale počítejte se ztrátami). Mnoho nabíjecích podložek také indikuje stav nabíjení.

Tipy pro bezdrátové nabíjení Samsungu

 • Smartphone musí být vystředěn na nabíjecí podložce. 
 • Mezi smartphonem a nabíjecí podložkou by neměly být žádné cizí předměty, jako jsou kovové předměty, magnety nebo karty s magnetickými proužky. 
 • Zadní část mobilního zařízení a nabíječka by měla být čistá a bez prachu. 
 • Používejte pouze nabíjecí podložky a nabíjecí kabely s odpovídajícím jmenovitým vstupním napětím. 
 • Ochranný kryt může rušit proces nabíjení. V takovém případě sejměte ochranný kryt ze smartphonu. 
 • Pokud k smartphonu připojíte během bezdrátového nabíjení kabelovou nabíječku, funkce bezdrátového nabíjení již nebude k dispozici. 
 • Pokud používáte nabíjecí podložku na místech se špatným příjmem signálu, může ten během nabíjení úplně selhat. 
 • Nabíjecí stanice nemá vypínač. Pokud se nepoužívá, odpojte nabíjecí stanici od elektrické zásuvky, abyste předešli spotřebě energie.

Tipy pro ideální nabíjení Samsungu 

 • Udělejte si přestávku – Veškerá práce, kterou se zařízením při nabíjení provádíte, nabíjení zpomaluje, a to kvůli ochraně proti přehřátí. Ideální je nechat telefon nebo tablet při nabíjení v klidu. 
 • Pokojová teplota – Je-li okolní teplota příliš vysoká nebo příliš nízká, mohou ochranné prvky zařízení zpomalit jeho nabíjení. Za účelem zajištění stabilního a rychlého nabíjení je doporučeno provádět nabíjení při běžné pokojové teplotě. 
 • Cizí předměty – Pokud se do portu dostane jakýkoli cizí předmět, může bezpečnostní mechanismus zařízení z důvodu jeho ochrany přerušit nabíjení. Měkkým kartáčkem odstraňte cizí předmět a zkuste provést nabíjení znovu.
 • Vlhkost – Pokud je uvnitř portu nebo zástrčky kabelu USB rozpoznána vlhkost, bezpečnostní mechanismus zařízení vás upozorní na zjištěnou vlhkost a přeruší nabíjení. Zde nezbývá než počkat, než se vlhkost odpaří.

Vhodné nabíječky pro váš telefon najdete zde

Dnes nejčtenější

.