Zavřít reklamu

Nová služba pro sdílení a odesílání fotografií, videí a souborů přátelům a blízkým funguje na současné i předchozí modelové řady zařízení Galaxy po upgradu na Android.

Sdílení souborů na zařízeních Galaxy nebylo nikdy tak snadné! Bez nutnosti párování jednotlivých telefonů či tabletů můžete okamžitě sdílet dokumenty až s pěti lidmi současně. Musíte však pamatovat na to, že software telefonu a související aplikace mají být aktualizovány na nejnovější verzi. U softwaru to znamená přejít v Nastavení do Aktualizace softwaru, klepnout a naistalovat podle pokynů na displeji. Poté už můžete na aktualizovaných telefonech využívat nástroj pro rychlé sdílení Quick Share.

QuickShare Samsung 1

Jak postupovat při sdílení?

Nejprve se ujistěte, že je pro oba (nebo více) telefony zapnuta funkce Rychlé sdílení. Na druhém zařízení otevřete oznamovací panel, přejeďte prstem dolů a klepnutím na Rychlé sdílení jej aktivujte. Když je aktivován, bude modrý. Pokud se ikona Rychlé sdílení na panelu Rychlé nastavení nezobrazí, možná ji budete muset přidat. Následně spusťte aplikaci Galerie a vyberte obrázek. Klepněte na tlačítko Sdílet a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést. Přijměte požadavek na přenos souboru na druhém zařízení. V případě sdílení jiných typů souborů je otevřete v konkrétní aplikaci a postupujte stejně jako u obrázků.

Máte-li potíže s připojením k jinému zařízení, přejetím prstem z horní části obrazovky dolů otevřete Rychlé nastavení a poté klepněte a podržte ikonu Quick Share. Klepnutím na přepínač vedle možnosti „Zobrazit moji polohu ostatním“ umožníte zařízením v okolí vidět vaše zařízení, když používají rychlé sdílení. Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že je povoleno rychlé sdílení. Pozor, možnost „Zobrazit moji pozici ostatním“ je dostupná pouze u vybraných modelů zařízení Galaxy.

QuickShare Samsung 2

Tipy pro používání rychlého sdílení

Pokud nemůžete své zařízení najít, ujistěte se, že jste povolili viditelnost telefonu nebo tabletu. Chcete-li toto nastavení povolit, přejděte do Nastavení > Připojení >  zapněte  Viditelnost telefonu.  Soubory můžete sdílet až s 5 zařízeními najednou. Ujistěte se ale, že obrazovka druhé osoby je zapnutá. Při sdílení souborů přes mobilní síť vám mohou být účtovány další poplatky. Zařízení založená na OS Android Q budou tuto funkci rychlého sdílení podporovat a dostupné cíle se mohou lišit podle modelu zařízení. Přijímací zařízení musí podporovat Wi-Fi Direct, jeho obrazovka musí být zapnutá, stejně jako Wi-Fi.

Najednou lze z jednoho zařízení Galaxy sdílet až 1 GB dat, ovšem maximálně 2 GB za den.

Funkce rychlého sdílení je dostupná pouze na zařízeních Galaxy, která podporují funkci UWB (Ultra-wideband). Při aktivaci funkce Quick Share se v kontaktech zařízení, z něhož mají být sdíleny soubory, označí modrým kroužkem ty kontakty, jejichž zařízení podporují funkci UWB a lze s nimi tudíž sdílet data tímto způsobem. Pokud vypnete možnost Zobrazit moji polohu ostatním, značka modrého kruhu se u kontaktu nezobrazí. Při zapnutí této funkce umožníte lidem v okolí vidět vaši polohu, když s vámi rychle sdílejí informace.

QuickShare Samsung 3

Kdy nelze aktivovat funkci rychlého sdílení?

Rychlé sdílení nelze využívat ve chvíli, kdy používáte funkci Mobile Hotspot, Wi-Fi Direct nebo Smart view. Odesílající zařízení musí být Galaxy s operačním systémem Android 10 s podporovou Wi-Fi Direct a Wi-Fi musí být zapnutá. Chybové okno a přerušení přenosu souborů může nastat ve chvíli, kdy se během přijímání obsahu pomocí funkce Quick Share pokusíte přenášet obsah do dalších zařízení nebo z nich přijímat obsah. Během obousměrného přenosu nelze přenášet nebo přijímat obsah. Chybové hlášení se rovněž objeví při souběžném využívání funkce Smart View.

Pokud se osoba, se kterou chcete sdílet, nezobrazuje, ujistěte se, že zařízení druhé osoby má v rychlém panelu zapnuté Rychlé sdílení nebo Viditelnost telefonu. Také se ujistěte, že je zapnutá obrazovka druhé osoby. Při sdílení souborů přes mobilní síť vám mohou být účtovány další poplatky. Pokud problém přetrvává, aktivujte aplikaci SmartThings a zkuste to znovu. Mějte také na paměti, že funkce rychlého sdílení nepodporuje vícenásobné sdílení. Pokud předchozí požadavek na sdílení ještě není dokončen, ostatní musí počkat.

Dnes nejčtenější

.