Zavřít reklamu

Tento článok bude venovaný hlavne pre skúsenejších používateľov. Ak ním ešte nie ste, tak si ho určite prečítajte a informácie z neho možno v budúcnosti využijete.

Najprv si v skratke vysvetlíme, čo vlastne ten root je. Následne detailnejšie, aké problémy vám môže spôsobiť pri používaní telefónu a či je možná záručná oprava s takto upraveným Androidom.

ROOT v skratke

Internet je plný článkov, v ktorých je vysvetlené podrobne, čo je root. Obsahom nášho sú problémy s reklamáciou, takže si len v skratke zhrnieme, o čo sa jedná.

Root (v preklade z angličtiny „koreň“) je správca zariadenia alebo koreňový adresár na disku. Tak ako nám tieto dva preklady vysvetľujú, rootnutím užívateľ získava plný prístup k systémovým súborom operačného systému telefónu. Je schopný odstraňovať vstavané aplikácie alebo si nahrať novšiu verziu Androidu od alternatívnych vývojárov, ktorá už nie je pre dané zariadenie dostupná od výrobcu.

Problémy po rootnutí

Rootnutim si vieme svoj smartfón nielen vylepšiť, ale aj znefunkčniť, a to doslovne. Tým, že sa jedná o pomerne závažný zásah do softvéru ,nie vždy sa proces rootovania podarí. Väčšina prípadov končí „zabitím“ základnej dosky, čo nie je príliš potešujúce.

Keď sa vám podarí cez tento začiatok preskákať a myslíte si, že je všetko v suchu, nemusí tomu tak byť. Samsung od modelu Galaxy S4 spustil vo svojich telefónoch zabezpečenie, ktoré sa nazýva Knox. Jeho význam spočíva v tom, že bežný užívateľ si vie svoje citlivé dáta presunúť do prísne chráneného priestoru. Ten je úplne oddelený od súčasne bežiaceho systému a dáta sú zašifrované a chránené heslom užívateľa.

Ak Knox pri zapínaní mobilného telefónu zistí, že v ňom nie je nainštalovaný originálny softvér, automaticky zablokuje prístup ku chránenému obsahu. Dáta ostávajú nadobro stratené.

Celý proces overovania v skratke funguje na princípe porovnávania identifikačných certifikátov, ktoré má každé zariadenie vlastné a jedinečné. Momentálne Knox využívajú aj iné aplikácie od Samsungu, aby chránili vaše údaje a nie len tie, čo by ste potrebovali. Ľahko sa môže stať, že aj vstavané aplikácie odmietnu svoju službu.

Nedávno podobné opatrenia podstúpil aj Google a po rootnutí sa môžete stretnúť s tým, že vám prestane fungovať Google Play. To je len zopár prípadov, ktoré môže užívateľ postrehnúť a ktoré sú najčastejšie. Medzi menej rozšírené problémy môžu patriť hardvérové ako aj softvérové závady, napr. nefunkčné senzory, fotoaparát, S Health, Wi-Fi, Bluetooth atď.

ROOT vs Záruka

Tak ako aj u iných výrobcov mobilných zariadení, tak aj u Samsungu dochádza k porušeniu záručných podmienok pri vykonaní rootu v zmysle neautorizovaného zásahu do softvéru. Pri každej záručnej oprave je autorizované servisné stredisko povinné zistiť, či telefón alebo tablet spĺňa záručne podmienky. V prípade rozporu vám bude vyhotovený cenový návrh na opravu. Väčšinou sa jedná o výmenu celej základnej dosky a tú by asi nikto z vás platiť nechcel.

Avšak nie stále má root priamy súvis so závadou, a preto by vám záručná oprava nemala byť spoplatnená. Napríklad, ak si zákazník rootol svoje zariadenie a po istom čase začne mať problémy s nabíjaním,nejedná sa o priamy súvis. Servis by mal byť povinný toto zariadenie opraviť v rámci záruky. No netreba to brať ako samozrejmosť. Skutočne to závisí od konkrétneho problému, ako servis vyhodnotí danú vec.

Nakoniec môžem len doporučiť, že root zariadenia nie je skutočne potrebný. Či už kvôli špecifickým firemným aplikáciam alebo aplikáciam potrebných prístup do koreňového systému Androidu nemá zmysel vykonávať takéto zásahy. Súčasné mobilné telefóny a tablety sú väčšinou odladené s dostatkom operačnej pamäte, tak si nekomplikujme život.

Samsung Root FB

Dnes nejčtenější

.