Zavřít reklamu

WhatsApp přichází s novými funkcemi poměrně často, na jednu z těch nejnovějších netrpělivě čekáme už delší dobu a nyní jsme se konečně dočkali. Aplikace po vzoru Telegramu a některých dalších konkurentů umožňuje úpravu zpráv. Stačí podržet prst na zprávě, jejíž obsah chce uživatel změnit a v následné nabídce vybrat možnost Upravit. To je jistě vítané vylepšení pro případ překlepu, nejrůznějších změn okolností nebo když jednoduše změníte názor.

Možnosti změn obsahu mají samozřejmě svá omezení. Pro úpravu jakékoli odeslané zprávy je k dispozici časové okno v délce 15 minut. Po uplynutí této doby již jakákoli korekce není možná. Podobně jako v aplikaci Telegram, je-li obsah zprávy změněn, příjemce o tom obdrží oznámení. U upravených zpráv se vedle zobrazí text „upraveno“. Ti, s nimiž si píšete, budou tedy o opravě vědět, aniž by se jim však zobrazovala historie úprav. Stejně jako veškerá ostatní komunikace, včetně médií a hovorů, jsou i provedené úpravy chráněny koncovým šifrováním.

WhatsApp potvrdil, že implementace této funkce probíhá celosvětově a očekává se, že bude všem uživatelům k dispozici v následujících týdnech. Pokud už se nemůžete dočkat, budete se zřejmě muset ještě na nějakou chvíli obrnit trochou trpělivosti. Zřejmě je na místě říci, že tato funkce přišla s několikaletým zpožděním, což ovšem nic nemění na její užitečnosti a její zavedení nelze než uvítat. Mnoha uživatelům připadá nepochopitelné, proč společnosti trvalo tak dlouho, než toto zásadní vylepšení zavedla. Zpoždění v očích některých podtrhuje citelné nedostatky, s nimiž se tento gigant v oblasti zasílání zpráv potýká ve srovnání se svými konkurenty.

Druhá z novinek některé uživatele potěší, ale jiné může obtěžovat. WhatsApp totiž nově zavádí také připomínání hesel k záloze. Jak již bylo zmíněno, komunikace v rámci aplikace probíhá za pomocí koncového šifrování, takže značně eliminuje nebezpečí, že obsah zachytí třetí strany. Do září 2021 tak jediným nedostatkem bylo, že zálohy aplikace WhatsApp do cloudu šifrované nebyly, což představovalo bezpečnostní riziko. Společnost Meta ve zmíněném roce umožnila šifrované zálohy aplikace na Disk Google, které jsou chráněny heslem. Pokud však nepatříte k těm, kdo často mění telefon, je mnohem pravděpodobnější toto heslo zapomenout. S cílem, aby se tak nestalo, vám ho WhatsApp nyní občas připomene, tím, že požádá o jeho zadání.

Pokud své heslo k záloze zapomenete, bude historie chatu ve službě WhatsApp zablokována a Google ani Meta vám zde nepomohou. Na rozdíl od účtu Google nebo Facebooku neexistuje žádná eventualita jak obnovit zapomenuté heslo, kterou byste mohli použít k opětovnému přístupu k zašifrované historii chatu. V případě, že jste již heslo zapomněli a vyskočí na vás upomínka, použijte možnost Vypnout šifrované zálohy. V případě potřeby můžete bezpečnostní funkci znovu zapnout pomocí nového hesla nebo 64místného klíče. To však povede ke ztrátě přístupu k předchozí historii šifrovaných chatů ve službě WhatsApp.

Pokud použijete nové heslo k šifrování zálohy aplikace, doporučujeme si jeho údaje uložit do některého ze spolehlivých správců hesel pro Android, abyste podobnou zkušenost nemuseli znovu absolvovat.

Dnes nejčtenější

.