Zavřít reklamu

Zejména v létě je to běžná situace. Ať už jste u bazénu, koupaliště, nebo se chystáte k moři, přičemž si neodpustíte vzít si s sebou svůj telefon, snadno jej nějakým způsobem namočíte. Mnoho modelů telefonů Galaxy je voděodolných, což ale neznamená, že jim nemůže určitý druh tekutiny ublížit. 

Většina zařízení Galaxy je odolná vůči prachu a vodě a má nejvyšší stupeň krytí IP68. Ten sice umožňuje ponoření do hloubky 1,5 metru po dobu až 30 minut, ale zařízení by se nemělo dostat do větší hloubky nebo oblasti s vyšším tlakem vody. Jestliže bude vaše zařízení v hloubce 1,5 metru po dobu delší než 30 minut, můžete je utopit. I když tedy nějaké voděodolné zařízení vlastníte, bylo to testováno v laboratorních podmínkách za použití typicky sladké vody. Slaná mořská voda nebo chlorovaná bazénová voda na něho může mít i tak negativní vliv. Co tedy dělat, když vám telefon spadne do vody, nebo pokud jej potřísní tekutina?

Telefon vypněte 

Je to první a nejdůležitější krok. Pokud byste telefon nevypnuli, tak teplo vznikající při provozu zařízení by mohlo způsobit potenciální poškození nebo korozi vnitřní základní desky. Je-li baterie odnímatelná, rychle vyjměte zařízení z krytu, vyjměte baterii, kartu SIM a popřípadě i paměťovou kartu. Okamžité vypnutí se zpravidla provede současným stisknutím a držením tlačítka pro snížení hlasitosti a bočního tlačítka po dobu tří až čtyř sekund.

Odstraňte vlhkost 

Po vypnutí telefon co nejrychleji vysušte. Odstraňte co možná nejvíce vlhkosti z baterie, karty SIM, paměťové karty apod. pomocí suchého ručníku nebo čistého hadříku, který ideálně nepouští vlákna. Zaměřte se hlavně na ta místa, kudy může voda vniknout dovnitř do zařízení, jako je konektor sluchátek nebo nabíjecí konektor. Vodu z konektoru můžete vypudit klepáním zařízení konektorem dolů do dlaně.

Telefon vysušte 

Poté, co odstraníte vlhkost, nechejte zařízení vyschnout na dobře větraném místě nebo na stinném místě, kde ideálně proudí chladný vzduch. Snaha o rychlé vysušení zařízení pomocí fénu nebo horkého vzduchu může vést k poškození. I po delším vysoušení může být v zařízení stále přítomná vlhkost, proto je nejlepší zařízení nezapínat, dokud nenavštívíte servisní středisko a nenecháte je zkontrolovat (nemá-li určitou hodnotu voděodolnosti).

Jiné znečištění 

Jestliže se do zařízení dostane kapalina jako nápoje, mořská voda nebo chlorovaná voda z bazénu apod., je extrémně důležité co nejdříve odstranit sůl nebo jiné nečistoty. Opět zde platí, že tyto cizí látky mohou urychlovat proces koroze základní desky. Zařízení vypněte, odstraňte všechny odnímatelné části, ponořte zařízení na přibližně 1–3 minuty do čisté vody a poté je opláchněte. Následně opět odstraňte vlhkost a telefon vysušte. 

Související články

Dnes nejčtenější

.